Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott årskurs 2

Skapad 2016-08-14 21:41 i Skogstorpsskolan Falkenberg
Idrott årskurs 2
Grundskola 2 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under årskurs 2 kommer du att få prova på olika lekar/rörelser både utomhus och inomhus. Du kommer att få delta i Klitterbadets simundervisning (1 tillfälle/vecka i 10 veckor).

Mål

Under Skolans uppdrag, kapitel 1: ¨Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper¨.

3.4 Idrott och hälsa "Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället".

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

Undervisning och arbetsformer

Under diskussioner med eleverna kom det fram att de ville träna sig genom:

Se foto. 

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: