👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Det bästa landet

Skapad 2016-08-15 09:23 i Tullbroskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med "Det bästa landet".
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

Vi ska tillsammans, i mindre grupper, skapa vårt eget bästa land.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi ska träna på att samtala i grupp. Att framföra tankar och åsikter. Vi ska också bli bättre på att redovisa muntligt. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma hur det fungerar att samtala i grupp samt på vilket sätt du kan framföra dina åsikter.

Jag kommer också att bedöma er muntliga redovisning. Det är viktigt att tänka på att tala tydligt och att innehållet har en struktur. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Undervisning och arbetsformer

Arbetet är ett grupparbete där ni tillsammans ska skapa ert eget "bästa land". Det är viktigt att lyssna på varandra och att ta beslut tillsammans. Arbetet ska sedan presenteras för de andra i klassen. 

All information finns på classroom 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  SvA  E 6