Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TEMA WANÅS/SAMTIDSKONST 2016 ÅK 8

Skapad 2016-08-15 10:24 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Bild

SAMTIDSKONST Ett eko av vår samtid, något som berör. Samtidskonst vill få betraktaren att bli en del av verket, påverkas/reagerar. Några konstformer som kännetecknar denna stil är performence,happenings,konceptkonst,installationskonst och streetart.

Samtidskonsten förhåller sig till rummet och allt som finns där i, inte enbart som ett traditionellt måleri, skulptur. Den utgörs av en mängd olika tekniker/material och uttrycksformer.

Innehåll

MÅL

Du ska kunna;

 • skapa samhällskritiska berättande och informativa bilder
 • utveckla egna idéer
 • kombinera och använda olika tekniker, material, former, färger, kompositioner och sinnen
 • välja handlingsalternativ som leder det bildskapande arbetet framåt
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet
 • presentera i form av en utställning samt dokumentation med bilder och text

 

ARBETETS INNEHÅLL

FÖLJANDE MOMENT INGÅR

1.  INTRODUKTION - av arbetsuppgiften samtidskonst görs av läraren i form av en keynotepresentation samt ett besök i Wanås skulpturpark.


2. PLANERA/HÄMTA INSPIRATION/SKISSA - låt fantasin flöda bortom gränserna.

 1. Hämta inspiration - ni kan med fördel använda och omarbeta källor ni hittar på internet m.m. Glöm inte att hänvisa till källan.
 2. Välj tema - ni vill arbeta med (maktförhållande, sexualitet, etnicitet).
 3. Välj frågeställning/påstående - (t.e.x skulle du hjälpa henne?, medias påverkan av vår självbild!).
 4. Döp verket - (t.e.x"överkonsumtion", "utom räddning").
 5. Välj känsla/tillstånd - förslag på känslor kan vara; skräck, humor, sorg, glädje och förslag på tillstånd kan vara; givmild, balans, harmoni.
 6. Välj konststil - (happening, performence, konceptkonst, installationskonst. Streetart har till stor del valts bort i detta arbetsområde)
 7. Välj uttrycksform - Ni kan med fördel använda flera. (Förslag på uttryck kan vara; Sinnernas - Syn, hörsel, känsel, lukt och smak.)
 8. Välj tekniker/material - Ni kan med fördel använda flera samt återanvända redan färdiga produkter som ni omarbetar och gör om för att passa in i ert arbete. Förslag på tekniker kan vara; måla, rita, collage m.m. Förslag på material kan vara; ståltråd, tyg, garn, kläder, mat, gummi, speglar, pinnar, plast, papper, temperafärg, akrylfärg, kol m.m.)
 9. Välj plats - för utställningen av verket på högstadieområdets skolgård.


3. SKAPA  - formge verket genom att samlar in och tillverkar allt material som behövs. Diskutera gärna med lärare om fördelarna och nackdelarna med era tankar, skisser och planeringar. Tänk på att tiden ska räcka till för att skapa och slutföra verket. Klockan 13.00 på torsdag startar utställningen och alla elevers konstverk. Hela processen  och slutresultatet ska dokumenteras med bilder.

 

4. PRESENTATION - utställning på högstadieområdets skolgård.

5. DOKUMENTATION - arbetsprocessen (från arbetets början till slutresultat) ska dokumenteras väl
Allt ska dokumenteras i form av fotografier och texter. Gruppen kommer får sammanställa detta i en affisch och ett kompendier, vilket också kommer bliren del av redovisning för uppgiften. Sammanställningen av dokumentationen kommer gruppen får arbeta med vid nästkommande bildlektioner.

 

 

BEDÖMNING

SAMTIDSKONST

I detta arbete ska du visa förståelse för de olika stilarna; happening, performence, konceptkonst, installationskonst och streetart.

 

Du ska;

KOMMUNICERA

Temat för uppgiften är; maktförhållande/sexualitet/etnicitet

Temat ska uttryckas med en frågeställning el påstående samt känsla el tillstånd

berättande - informativt - medryckande - tydlighet

 

 

Du ska använda;

BILD/FORMSPRÅKET, TEKNIKER/VERKTYG/MATERIAL, TEKNISK KVALITE  

Du ska arbetar med;

BLANDTEKNIKER

Du kommer göra ett samtidskonstverk och visar på följande;

flera tekniker och material som tillverkas och omarbetas för att passa in i arbetet.

använda - kombinera - sätta ihop  - återanvända - genomarbeta - utveckla - omarbeta  - kvalite

 

 

Du ska arbetar med;

LAYOUT

Du kommer göra en layout och visar på följande;

kombinera bilder och texter - kombinera linjer, mönster, system, riktning - placeringar av mönster och system på bildytan - placering av marginaler och satsytor -  storleksförhållanden - utveckla - omarbeta - göra om - kvalite

 

Matriser

Bl
INSTALLATION 2014 åk 9

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Mycket utvecklad nivå
KOMMUNICERA IDÉER
BERÄTTANDE INFORMATIV MEDRYCKANDE TYDLIGHET
Ganska tydligt
Tydligt
Mycket tydligt
TEKNISK KVALITE
BILD OCH FORMSPRÅKET
Delvis genomarbetad
Genomarbetad Utvecklad
Genomarbetad Mycket utvecklad
ANVÄNDA/KOMBINERA
MATERIAL/TEKNIKER
Enkelt sätt Pröva
Utvecklat sätt Pröva/ompröva Variation
Mycket utvecklat sätt Pröva/ompröva Stor variation Iderikt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: