Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Modersmål, Arabiska 2016/2017

Skapad 2016-08-15 10:28 i Modersmålsskolan Helsingborg
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Undervisningen i ämnet arabiska ska syfta till att eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa texter, enskilt och tillsammans med andra.

Innehåll

Konkretisering av målen utifrån kunskapskraven i kursplanen

Skolan skall i sin undervisning i Arabiska sträva efter att eleven

• Ska kunna kombinera dina meningar och texter med bilder för att förtydliga och förstärka ditt budskap

• Ska berätta och beskriva olika saker så att innehållet tydligt framgår till mottagaren 

Inom ämnet arabiska ska eleven få möjlighet att utveckla:

  • Kunskap om hur vi använder våra vanligaste skiljetecken.
  • Kunskap om hur en saga är uppbyggd så de kan skriva med en tydlig röd tråd.
  • Förtydliga sina berättelser med bilder.
  •  Skrivandet med tydlig handstil samt använda dator/iPad i skrivande.
  • Sin förmåga att lyssna samt återberätta.
  •  Sin förmåga att berätta egna erfarenheter samt redovisa ett arbete.
  •  Förmågan att använda sitt skrivande för att komma ihåg.
  •  Förståelse för skillnaden mellan talspråk och skrivspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: