Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO år 2

Skapad 2016-08-15 11:14 i Norrskolan Uddevalla
Grundskola 2 NO (år 1-3)
...

Innehåll

Presentation

Undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. 

Förmågor

Kommunikation:

 • Förmågan att använda naturvetenskapens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband

Kreativitet:

 • Förmågan att genomföra undersökningar

Samarbete: 

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

Ansvar: 

 • Visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv
 • Respekterar andra människors egenvärde

Undervisning

I undervisningen kommer du att få lära om:

 • året och årstidsväxlingar
 • rymden
 • betydelsen av god hälsa och sociala relationer
 • näringskedjor i ekosystemet
 • vattnets olika former
 • hållbar utveckling
 • utföra enkla fältstudier, undersökningar och experiment
 • enkla rapporter utifrån observationer

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att: 

 • ta ansvar och lyssna
 • delta i samtal och diskussioner 
 • reflektera självständigt och tillsammans med andra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: