Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Egen vald uppgift i textilslöjd åk 9

Skapad 2016-08-15 12:04 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Egen vald uppgift
Grundskola 9 Slöjd

Sticka, sy, virka, brodera, kombinera m.m. Du gör ett val där du utvecklar dina tidigare kunskaper.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll som arbetsområdet berör:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Beskrivning av arbetsområdet:

Antingen har du en egen idé om något du vill tillverka. Du fattar då beslut om vilken teknik/tekniker du ska genomföra ditt arbete i.

eller

Du vill lära dig en teknik du inte arbetat med tidigare, eller lära dig mer i en teknik som du redan kan. 

eller

Jag ger dig olika förslag på tekniker och produkter som utvecklar dina slöjdkunskaper. Och du bestämmer dig för vilket förslag som passar dig bäst.

Du genomför arbetet efter en beskrivning eller efter en egen ritning och planering.
Innan du börjar att arbeta i det textila materialet ska du skriva en planering för det arbete du kommer att genomföra. 

När planeringen är färdig är det dags att börja arbeta med verktyg och material. När du slutligen är färdig så slutför du arbetet med att reflektera i en utvärdering.

 

Bedömning av arbetsområdet:

Jag kommer att bedöma:

Hur väl du har gjort din planering

Hur du tillverkar och designar din produkt.

Hur du hanterar redskap och verktyg.

Hur du utvecklar idéer.

Hur du kombinerar material och tekniker för produktens form och funktion.

Hur självständig du är/försöker vara i ditt arbete.

Hur du använder slöjdbegrepp och berättar om arbetsprocessen.

Hur du bedömer ditt arbete, och hur du berättar om dess form funktion och kvalitet.

Arbetstid och deadlines för arbetsområdet:

Arbetstiden beror på hur mycket det är att göra för att få din produkt färdig.
Mindre produkter förväntas vara färdiga fortare än sådana som består av mycket arbete. Svårigheten i arbetet är också avgörande för den tid det tar att bli färdig.

Matriser

Sl

E
C
A
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdalster i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdalster i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa ett slöjdalster i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Ny aspekt
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Ny aspekt
 • Sl  7-9
 • Sl  7-9
 • Sl  E 9
 • Sl  C 9
 • Sl  A 9
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: