Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pappersflygplan åk 6

Skapad 2016-08-15 12:52 i Kristinelundskolan Östhammar
Grundskola 6 Teknik
...

Innehåll

Inledning/analys

Under några lektionstillfällen kommer vi att vika pappersflygplan, dels för att barnen ska träna sig i att följa olika beskrivningar och för att göra egna beskrivningar.

Syfte/mål

Kopplingar till läroplan

  • Tk  4-6
    Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  • Tk  4-6
    Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Matriser

Tk
Pappersflygplan

Din förmåga:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
att följa en beskrivning/instuktion
Du kan påbörja vikningen, men inte slutföra den på egen hand.
Du klarar det mesta själv, men behöver lite hjälp med några av stegen på instruktionen.
Du kan helt på egen hand följa en beskrivning, så att vikningarna blir rätt.
att göra egna beskrivningar
Du gör en instruktion där de olika stegen går att se.
Din instruktion innehåller beskrivningar som underlättar förståelsen då man följer de olika stegen.
Du använder text och skisser så att dessa kompletterar varandra och gör instruktionen tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: