Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa åk 4

Skapad 2016-08-15 13:09 i Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska

Bland det absolut viktigaste vi gör i skolan är att lära oss läsa. Inte bara för att vi har nytta av läsningen i alla andra skolämnen och senare i livet - utan de flesta upptäcker att det är roligt och utvecklande att läsa!

Innehåll

Syfte

(se kopplingar till läroplanen)

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Undervisningens innehåll-Vad

(se koplingar till det centrala innehållet)

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Undervisningens innehåll: Hur?

Planeringen för detta arbetsområde är tänkt för ett helt läsår. Det innehåller många olika sidor av läsningen.
Några av sakerna vi kommer att göra är:
* läsa aktuell skönlitteratur genom både högläsning och tystläsning
* diskutera och recensera det vi har läst
* lära oss om några författare och illustratörer
* lära oss se skillnad på olika sorters text
* läsa faktatexter av olika slag
* läsförståelseövningar

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

De lägst ställda kunskapskraven för skolår sex när det gäller läsning är de nedanstående:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Bedömning

Bedömningen av kunskaper och förmågor sker formativt under året på olika sätt, både av lärare och kamrater.
Läsningen kommer bl.a. att bedömas mot ett s.k. LUS-schema.


Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: