Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skriva åk 4

Skapad 2016-08-15 13:12 i Lunds för- och grundskolor
I ämnet svenska tränar du på att skriva olika typer av texter, att använda viktiga skrivregler, att aktivt delta i samtal och diskussioner, att muntligt redovisa inför en grupp samt att lyssna på andra. Du ska också träna på att söka och sätta ihop information från olika källor.
Grundskola 4 Svenska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Metoder, hur?

Vi läser, diskuterar och arbetar skriftligt med olika sorters texter, t ex skönlitterära- och faktatexter. Vi skriver olika slags texter för hand och på dator samt ger varandra respons. Vi lär vi oss grundläggande regler för språkets uppbyggnad. I olika sammanhang tränar vi stavning. Tal och samtal tränas regelbundet genom muntliga diskussioner och redovisningar under lektionerna. Vi söker fakta från olika källor och tränar på att sammanställa texter med egna ord.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Bedömning

Vi bedömer fortlöpande genom observationer under lektioner, genom skriftliga tester, muntliga redovisningar och deltagande vid diskussioner.

Matriser

Sv
Svenska åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3 Åk 6
Läsa och skriva
Jag kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och mitt språk är ganska varierat.
Jag kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Mina texter är uppbyggda på ett bra sätt och mitt språk är varierat.
Läsa och skriva
Jag kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Jag kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Läsa och skriva
Jag kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Tala, lyssna och samtala
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om saker som jag känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Tala, lyssna och samtala
Jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Jag kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Informationssökning och källkritik
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Berättande texter och sakprosatexter
Jag kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Jag kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med mina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: