Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pre-projekt

Skapad 2016-08-15 13:24 i Ribby förskola Haninge
Förskola
Barnen bekantar sig med olika typer av material, så som vatten, lera och färg. Hur känns leran? Kan man måla med fötter och händer? Flyter eller sjunker materialet?

Innehåll

Vi vill ge barnen en känsla för olika typer av material och redskap. Att tillsammans med andra utforska olika tillvägagångssätt att måla, att forma, eller att fylla och tömma. 
Denna forskningsperiod skall pågå i cirka sex veckor och visa på barnens intresse och vad dem intresserar sig allra mest för.
Vi kommer tillsammans med målningen att använda oss av sommaruppgiften som skall ligga till grund för en gemensam tavla med hjälp av naturmaterial som redskap. Vi hoppas därmed att hitta ett spår in i årets projekterande. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: