Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Storvretaskolan, åk 3, Svenska: skriva

Skapad 2016-08-15 13:38 i Storvretaskolan Uppsala
Svenska - skriva åk 3
Grundskola 3 Svenska

Vi kommer att träna på förmågan att skriva olika typer av texter.

Vi kommer att träna på hur du kan formulera dig och kommunicera i skrift och

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisningens innehåll

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Konkretisering av kunskapskraven

Du ska kunna skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Du ska kunna skriva texter med stor bokstav, samt använda dig av skiljetecken.

Du kan skriva texter med inledning, handling och avslut.

Du kan sammanfatta en faktatext med egna ord.

Du använder ämnesspecifika ord, tex om du skriver en text om ett land så använder du ord som huvudstad, kustnära, barrskog.

Du kan skriva till en bild.

Du kan rätta dina egna texter och ge respons till andra.

 

Undervisning och bedömning

 • Du tränar på att skriva, stava och använda skiljetecken när du arbetar med Veckans ord och läsförståelse blå och i egna texter.
 • Du skrivtränar när du skriver i GOTD-boken.
 • Du ska få träna på att skriva sagor, berättelser och faktatexter, både för hand och på dator.
 • Du skriver av egna texter med hjälp av datorn och lär dig infoga bilder.
 • Du ska få träna på att rätta dina egna texter, samt ge respons till dina klasskamrater.
 • Du ska få träna på att planera skrivandet med hjälp av tankekartor och stödord.

Du kommer att bli bedömd på dina texter samt nationella provet i svenska.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: