Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - en resa

Skapad 2016-08-15 13:38 i Ljungviksskolan Lerum
Här lär vi oss kartkunskap och Sveriges geografi.
Grundskola 4 Geografi Samhällsorienterande ämnen Engelska

Du ska tillsammans med en kamrat resa genom fem landskap. Ni ska presentera landskapen, en stad i varje landskap samt färdväg och färdsätt. Ni ska sedan presentera er resa för klassen. Trevlig resa!

Innehåll

Inledning/Syfte Lgr11

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara. Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Mål för eleven

Under temaarbetet Sverige kommer du att få möjlighet att lära dig:

 • att använda kartan och förstå kartans olika färger och symboler
 • att använda väderstrecken för att kunna beskriva platsers läge.
 • Sveriges olika naturlandskap och hur det påverkar mäniskorna som bor där.
 • namn och läge på Sveriges landskap, orter, berg, hav och vatten.
 • läsa faktatexter och träna på att skriva egna faktatexter.
 • göra en presentation om landskap som du visar och redovisar för klassen.

Ur centrala innehållet i Lgr11:

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Livsmiljöer De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Ge  4-6
  Livsmiljöer Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisning

Under arbetets gång kommer du att:

 • få träna på att hitta och slå i kartböcker.
 • få träna på att läsa av olika kartor och kunna väderstrecken
 • få lära dig om Sveriges olika naturområden, genom filmer, muntlig genomgång, texter ur böcker mm
 • fördjupa dig i några av Sveriges landskap
 • lära dig var landskapen, orter, berg och vatten ligger

 

Bedömning

När du arbetar med Sverige kommer jag att bedömma:

 • hur du kan hitta och använda en kartbok.
 • hur du kan sätta ut landskapen, orter, berg, hav och vatten på kartan.
 • hur du kan ta ut fakta ur texter och hur du skriver egna faktatexter.

 

Matriser

En SO Ge
Bedömningsmatris

Kartkunskap
Jag kan slå och hitta i kartboken.
Jag kan det lite
Jag kan det ganska bra
Jag kan det bra
Sveriges karta
Jag kan placera ut landskap, orter, berg och vatten i Sverige.
Jag kan det lite
Jag kan det ganska bra
Jag kan det bra.
Söka fakta
Jag kan läsa en faktatext och ta ut det viktigaste ur texter. .
Jag kan det lite
Jag kan det ganska bra
Jag kan det bra.
Söka fakta
.Jag kan skriva egna faktatexter
Jag kan det lite
Jag kan det ganska bra
Jag kan det bra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: