Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2 ht-16

Skapad 2016-08-15 13:41 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer att arbeta med områdena taluppfattning och tals användning,algebra, geometri och problemlösning.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Konkretiserande innehåll

Så här kommer vi arbeta

 • Vi arbetar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20, snabb huvudräkning.
 • Vi arbetar med addition och subtraktion inom talområdet 20 - 100.
 • Vi arbetar med problemlösning.
 • Vi arbetar med att visa hur du kommer fram till en lösning, genom att samtala, rita, skriva med bokstäver eller skriva med siffror.
 • Vi arbetar med talmönster.
 • Vi arbetar med ordningstal.
 • Vi arbetar med likhetstecknets betydelse, större än och mindre än.
 • Vi arbetar med udda och jämna tal.
 • Vi arbetar med bråktal.
 • Vi arbetar med några matematiska begrepp ex differens = skillnad, 
 • Vi arbetar med några geometriska objekt.(klot, rätblock, kon, cylinder, kub)
 • Vi arbetar med klockan, kvart i och kvart över.
 • Vi arbetar med att kunna synliggöra och skapa symmetriska bilder.
 • Vi arbetar med statistik genom att tolka och göra tabeller såsom stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram.
 • Vi arbetar med uppgifter i matteboken och på datorn.
 • Varje vecka har vi matteläxa.

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma   3
  Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma   3
  Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
 • Ma   3
  Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
 • Ma   3
  Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
 • Ma   3
  Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom deltagande och arbete på lektionerna samt inlämning av läxor visar du att du når målen för området.

Matriser

Ma
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du är säker på snabb huvudräkning addition och subtraktion inom talområdet 0 - 20.
Mål
Du kan räkna med ental och tiotal i addition och subtraktion inom talområdet 20 -100.
Mål
Du kan visa hur du löser en uppgift genom att rita, skriva eller räkna.
Mål
Du kan förklara för en kompis hur du löste uppgiften.
Mål
Du kan lyssna och förstå en kompis förklaring.
Mål
Du kan talmönster.
Mål
Du kan ordningstalen.
Mål
Du kan likhetstecknets betydelse.
Mål
Du kan symbolerna för större än och mindre än.
Mål
Du kan udda och jämna tal.
Mål
Du kan enkla tal i bråkform.
Mål
Du kan några geometriska objekt: kub, klot, rätblock, cylinder och kon.
Mål
Du kan använda några matematiska begrepp.

Mål

Du kan klockan: kvart i och kvart över.
Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan göra och tolka tabeller.
Mål
Du kan se och göra symmetri.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: