Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Folkmord Hotel Rwanda ht 2016

Skapad 2016-08-15 13:50 i Friskolan Asken Grundskolor
Film, källkritik, jämförelser och reflektion.
Grundskola 9 Svenska

Text / film och tanke. Alla texter och filmer har ett tema och innehåller någon form av budskap. I det här ämnesområdet ska du arbeta med att läsa texter och se film och därefter träna på att analysera innehållet muntligt och skriftligt.

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

Undervisningen planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper och till viss del i samarbete med historialärare.

Bedömning

Redovisningssätt planerar du och jag utifrån dina mål och förkunskaper.

Matriser

Sv
Ämnesmatris - Svenska 7-9 Lgr11

Läsa

E
C
A
Bearbeta text, ge och ta emot kritik
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Analys av text
Eleven kan föra enkla resonemang om verket (t ex text, teaterstycke, film, facklitteratur) . Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av sin historia och kultur.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om verket (t ex text, teaterstycke, film, facklitteratur). Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av sin historia och kultur.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket (t ex text, teaterstycke, film, facklitteratur) . Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om sin historia och kultur.

Skriva

E
C
A
Egna tankar
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och ganska väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas/förstås mellan raderna.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas/förstås mellan raderna eller är dolda.
Eleven kan skriva olika slags texter(innehåll, språk, skrivregler,beskrivningar, berättarkurva, mottagare, form)
Eleven kan skriva olika slags texter, på ett relativt utvecklat sätt.
Eleven kan skriva olika slags texter, på ett välutvecklat sätt.

Informationssökning och källkritik

  • Sv  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Sv  C 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
E
C
A
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan välja ut och sammanställa från ett avgränsat urval av källor och då föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven använder sig av ämnesrelaterat språk och citat.
Eleven kan välja ut och sammanställa från ett relativt varierat urval av källor och då föra utvecklade, underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven använder sig av ämnesrelaterat språk och väl fungerand citat.
Eleven kan välja ut och sammanställa från ett varierat urval av källor och då föra utvecklade, väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans. Eleven använder sig av ämnesrelaterat språk och väl fungerand citat.

Presentera

E
C
A
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: