Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Taluppfattning 9B HT16

Skapad 2016-08-15 13:50 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik

Innehåll

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

  • sortera tal i olika talmängder
  • faktorisera tal
  • räkna med negativa tal
  • räkna med potenser
  • förstå vad som menas med kvadratrot och kunna beräkna kvadratroten av ett tal
  • använda sig av Pythagoras sats

 

Tid: Vecka 34-39


Arbetssätt:

 • Muntliga genomgångar inför och efter olika moment.
 • Egen träning och veckoläxa som diskuteras gemensamt.
 • EPA på gemensamma uppgifter, t.ex. Sant eller falskt
 • Övningar och spel


Redovisning av kunskaper

Muntlig redovisning av utvalda uppgifter

Enskilda diskussioner kring uppgifter under lektionstid

Den skriftliga redovisningen i ditt räknehäfte och på kapitelprov


Du kommer att bli bedömd på

ditt deltagande i olika lektionsaktiviteter samt din förmåga att föra diskussioner framåt.

de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häftet samt vid de skriftliga bedömningstillfällena

Ni som grupp har önskat fler mindre bedömningar istället för ett stort.

 

Veckoplanering

Vecka 34 Kapitel 1: Tal

Hur beskriver man ett tal? Talet 5 som exempel. Talmängder. Uppg 5-6

Delbarhet och primtal, uppg 9 – motivera dina svar. 10, 11, 13 och 14

 

Vecka 35

Negativa tal, NOMP 9A - negativa tal och de fyra räknesätten

Tal i potensform, uppg 23b, 24a, 27 – hitta mönstret! Regler. Kolla om de stämmer! (uppg 29-31) NOMP 8C - högst och lägst med potenser

Hitta ett sexsiffrigt tal som inte är delbart med 2 och 5 och som innehåller en 4a och en 7a.

Tal i kvadrat, kopplat till potenser (upphöjt till två), uppg 33, 38 och 39

Kvadratrot. Vi skriver alla från 1 till 10. Hur blir det med kvadratrötter som ligger mellan de kända? Man kan använda kvadratroten ur en area av en kvadrat för att ta reda på sidans längd. NOMP 9C Kvadratrot

 

Vecka 36 http://www.ur.se/Produkter/183062-Kalkyl-Pythagoras-sats

Rätvinkliga trianglar – Pythagoras sats. Begrepp. Kontroll för räta vinklar, uppg 52-53 NOMP 9A - Pythagoras sats

Problemlösning med Pythagoras sats, repetera ekvationslösning, uppg. 55, 57, (61), 26 och 27 rött

 

Vecka 37

Övningstillfälle

Torsdag Bedömningstillfälle 1

 

Vecka 38

Pythagoras, tal och mönster, gemensamt

Sant eller falskt?

Övningstillfällen på Pythagoras samt problemlösning samt på fördjupad kunskap om tal med kvadratrötter och negativa tal med prioriteringsregler. Ta hjälp av repetitionsuppgifter från uppg 11 och framåt.

 

Vecka 39

Övningstillfällen på Pythagoras samt problemlösning samt på fördjupad kunskap om tal med kvadratrötter och negativa tal med prioriteringsregler.

Torsdag Bedömningstillfälle 2

 

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia

 

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt Matematik 7-9

E
C
A
Eleven...
löser olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
väljer och använder strategier och metoder med ... till problemets karaktär
viss anpassning
förhållandevis god anpassning
god anpassning
... kan tillämpas i sammanhanget.
bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som
formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning
formulerar enkla matematiska modeller som
För resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen som är
enkla och vill viss del underbyggda bidrar till att ge något förlag till alternativt tillvägagångssätt
utvecklade och relativt väl underbyggda ger något förlag till alternativt tillvägagångssätt
välutvecklade och väl underbyggda ger förlag till alternativt tillvägagångssätt
har kunskaper om matematiska begrepp som är
grundläggande
goda
mycket goda
och visar det genom att använda dem i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt välfungerande sätt
nya sammanhang på ett i välfungerande sätt
beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt välfungerande sätt
välfungerande sätt
växlar i beskrivningarna mellan olika uttrycksformer och för resonemang om hur begreppen relaterar till varandra som är
enkla
utvecklade
välutvecklade
väljer och använder matematiska metoder som är
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget
gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära samt samband och förändring med ett resultat som är
tillfredsställande
gott
mycket gott
redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett ...och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning till syfte och sammanhang
för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument vid redovisningar och diskussioner på ett sätt
som till viss del för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: