Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 matte direkt safari

Skapad 2016-08-15 14:14 i Vittinge skola Heby
Tal
Grundskola 1 Matematik

 Möt talens spännande värld.

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

2. Kursplanemål:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

3. Konkretiserade mål:

Du ska utveckla din förmåga att:

 • se hur talen relaterar till varandra 
 • ha kunskaper om naturliga tal, deras inbördes värde och att dela upp tal
 • se likheter och använda likhetstecknet

 

4. Bedömning:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • relatera talen till varandra
 • förstå tal, dess värde och att dela upp talen
 • använda likhetstecknet

 

 

5. Undervisning:

 

 

Du kommer att få öva på dina förmågor genom:

 • genomgångar
 • par- eller gruppövningar
 • arbete i matteboken
 • praktiska övningar

 

 

 

6. Tillämpningsuppgift:

Du kommer att få visa din förmåga genom

 • räkna i boken
 • lösa problem ensam, i par eller i grupp
 • gör diagnosen i boken

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: