Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mäta materia med enheter

Skapad 2016-08-15 14:31 i Tullbroskolan Falkenberg
Kurs ger kunskaper och träning att mäta verkligheten. Syftet är att ge en stabil, säker, trygg grund i de naturvetenskapliga ämnena. Parallellt tränas enhetsomvandlingar och tekniker att räkna fram t ex volym och area med hjälp av längd, bredd och höjd.
Grundskola 6 Fysik

Kurs ger kunskaper och träning att mäta verkligheten. Syftet är att ge en stabil, säker, trygg grund i de naturvetenskapliga ämnena. Parallellt tränas enhetsomvandlingar. I praktiska laborationer/övningar tränas förmågorna att lösa problem som uppkommer när man gör avläsningar.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker under lektioner, muntligt, skriftligt och praktiskt under laborationer. Det muntliga kan vara under diskussioner om t ex mätningar, avläsningar och uträkningar av t ex densitet samt resonemang kring materia, materians tillstånd mm. Vid ett par tillfällen ges  formativa test på hela kunskapsområdet. Formativa test innebär att även testet är ett inlärningstillfälle och ett tillfälle att utvärdera studierna och undervisningen. Alltså att kan vara så att några luckor uppdagas och därefter kan arbetas igenom, vilket ger ett högre resultat för eleverna.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Vi diskuterar olika arbetssätt och former av undervisning; redovisningsmetoder, fördjupningar, utvärderingar mm tillsammans i klassen. Detta för största möjliga delaktigthet i undervisningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: