Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden Ht16

Skapad 2016-08-15 14:32 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför samarbetsövningar, ser film och dramatiseringar av vardagsdilemman av och med barn och personal. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

 

 Normer och värden Ht16

  

Nyckelbegrepp

  • Gemenskap
  • Samarbete
  • Trygghet
  • Hänsyn
  • Lika/olika
  • Känslor

 

 

Insatser

Känna trygghet på Stormhatten och i dess närmiljö.

Samarbetsövningar och dramatiseringar.

Medvetna bokval inom normer och värden.

Vi kommer introducera nya ord på olika språk.

Vi kommer att observera, reflektera, dokumentera och återkoppla med barnen i en personlig bok. 

Vi har en må-bra vecka med fokus på både psykiskt och fysiks hälsa.

 

 

 Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner"

                                              

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: