Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppstartplanering Russet

Skapad 2016-08-15 14:38 i Lida Förskola Haninge
Förskola
Bygga drömvär(l)den "En resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att lära och agera i solidaritet med allt levande även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen."

Innehåll

 

Russet kommer att starta upp med att introducera våra miljöer och material.

Varför ska vi göra det här?
Vi gör det här för att vi vill ge våra barn grundläggande värden om allas lika värden, olikheter är bra, empati, relationsskapande, omsorg om varandra/material/miljö, hänsyn, respekt, tillit till sig själv och social hållbarhet.

Vad vill vi uppnå?

Trygghet, hållbarhet och glädje hos barn, föräldrar och pedagoger.

Vilka värden har vi tagit ställning för och vill utforska i vår praktik med barnen.

Vår ambition är att få med alla tungelsta förskolors värdeord men till en början kommer vi lägga tyngd på värdeorden rygghet, tillit och glädje. 

Hur kan vi använda det barnen har med sig sedan tidigare?

Vi låter barnen ta del av varandras kunskaper genom lek och skapande, upprepa aktiviteter barnen gjort tidigare. 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: