Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga drömvär(l)den- Uppstart Katthult

Skapad 2016-08-15 14:42 i Tärningen stängd Haninge
Förskola
"Bygga drömvär(l)den" En resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att lära och agera i solidaritet med allt levande även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen.

Innehåll

Sommaruppgift:

Sommaruppgiften sommaren 2016 bestod av att barn tillsammans med föräldrar skulle:

 • Använda fantasin och bygga något av naturmaterial
 • Ta en bild av bygget
 • Skriv en berättelse om bygget
 • Ta med bild, berättelse samt något av naturmaterialet

Upplägg och vilket material som vi kommer att erbjuda under uppstartsperioden:

Vi kommer att börja uppstartsperioden med att främst bygga trygghet, samtidigt som vi tar emot sommaruppgifterna. Utifrån det barnen tar med sig kommer vi utforska, lyssna och observera för att se vad barnen intresserar sig för och hur de samspelar.

Vår fokus kring den sociala biten och sammanhållningen i gruppen kommer att ligga på...

 • Kompissolen: Hur är man en bra kompis?
 • "Jag-et": Vad är jag bra på?
 • "Vi gillar olika": Olikheter är styrkor.

Våra stationer kommer nyttjas som följande:

 • Plåtbord med anslagstavla: Plats för sommaruppgifterna i kombination med delar av det påbörjade projektet (Bamse och Trull) och visst påfyllnadsmaterial. En yta full med naturmaterial och möjligheter för barnen att skapa och bygga tillsammans av "deras egna saker".
 • Byggrummet: Innehåller bland annat "Bamses skog", Pinnkompisarnas hörna. Detta rum är alltså redan fullt med diverse naturmaterial och figurer som många av barnen redan känner. Vi kommer att fylla på med mer material allt eftersom.
 • Ljusbordet: Här kommer det att finnas "brunlera" då få av barnen har använt det materialet ingående tidigare. Ytterligare en chans att skapa och upptäcka.
 • Målarhörnan: Denna kommer inte bara att innehålla papper, utan även naturmaterial så som kottar och pinnar som barnen fritt kan måla på och skapa av.

Syfte:

Vi har den här uppstartsperioden främst för att...

 • ...i ett lugnt tempo ge barnen möjlighet att samspela och samarbeta.
 • ...ge barnen möjlighet till att upptäcka nya material och tekniker samt fördjupa sig i redan kända.
 • ...lära barnen hur man kan återanvända olika material samt hur material kan få nya liv i andra skepnader.
 • ...visa barnen att naturen är välkommen in: att naturmaterial ska vara en självklarhet i vår inre miljö.

Mål:

Vårt mål är en trygg barngrupp där barnen känner tillit till varandra, sig själva, oss vuxna och miljön omkring dem. Barnen ska även ha god kunskap i att skapa, utforska och använda sig av olika material.

Värdeord:

Tungelsta/Västerhaninge förskolor har flera viktiga värdeord, vi kommer att fokusera extra mycket på dessa under uppstartsperioden:

 • Trygghet
 • Utforskande
 • Nyfikenhet
 • Glädje
 • Hållbart
 • Natur
 • Gemenskap

Hur kan vi använda det barnen har med sig sedan tidigare?

Vi kommer att diskutera med barnen kring deras erfarenhet och kunskaper om material och tekniker. De barn som gick på Katthult HT15-VT16 kommer att få ledsaga de barn som är nya på förskolan eller kommer in från Junibacken.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: