Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga drömvärlden Stjärnan

Skapad 2016-08-15 15:05 i Speldosan Haninge
Förskola
Bygga drömvär(l)den "En resa som skapar hopp och uppskattning av människans förmågor att lära och agera i solidaritet med allt levande även det som lever i icke-mänsklig mening som natur, återvinningsmaterial och vetenskapliga fenomen."

Innehåll

På våra förskolor får barnen varje sommar en sommaruppgift.

Vi har sett att det bidrar till en bra uppstart av terminen och att det synliggör alla barn i gruppen på ett positivt sätt.

 

Läsåret 2016-2017 fortsätter vi med projektet ”Bygga Drömvär(l)den”.

 Vi önskar att ni tillsammans med ert barn:

 • använder er fantasi och bygger något av naturmaterial.
 • ta sedan en bild av bygget som ni lämnar tillsammans med berättelsen.
 • ta även med något av naturmaterialet som ni använt i ert bygge till förskolan efter sommaren.

Tag med och lämna sommaruppgiften samt berättelsen till resp. pedagog/er när vi ses igen efter sommarledigheten.

 

Vilka aktiviteter och material ska vi erbjuda under uppstartsperioden?

 

 - Syfte med uppstarten

Utifrån det barnen har med sig kommer vi lyssna in, observera och dokumentera när de utforskar. Det gör vi för att få syn på vad barnen    upplever som intressant, som vi senare kan bygga vidare på.

Vi kommer tillsammans upptäcka naturmaterialets möjligheter och arbeta med olika uttryckssätt/ tekniker runt dessa. I måleri, lera, bygg och konstruktion, ljusbord, kuben.

 -Mål med uppstarten

Att barnen får ökad förståelse runt olika naturmaterial.

Att barnen får använda alla sina sinnen.

Barn som samspelar med varandra och vågar skapa/pröva och erövra ny kunskap i sitt utforskande.

-Vilka värden har vi tagit ställning för och vill utforska i vår praktik med barnen?  

 Trygghet,Utforskande, Nyfikenhet, Glädje, Engagemang, Lyssnande, Samspel, Tillit, Ansvar

 

-Hur kan vi  använda det barnen har med sig sedan tidigare?

Barnen får berätta för varandra om tidigare projekt. Erbjuda barnen miljöer som de känner igen. Låta barnen dela med sig av sina erfarenheter kring material och tekniker.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: