Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Vasa-tiden år 5

Skapad 2016-08-15 15:17 i Gantofta skola Helsingborg
Medeltiden och Vasa-tiden är tider då mycket lades till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag. Det var även en tid då Europa förändrades och flera viktiga händelser skedde.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Beskriv arbetsområdet för eleven här. Ingressen kan rama in arbetsområdet och/eller väcka elevens nyfikenhet.

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Du ska:

OM KUNGARNA OCH KRIGEN
* veta hur kungarna försökte styra sina riken
* veta hur olika grupper slogs om makten i Sverige, de flesta tillhörande adeln
* veta hur bönder och bergsmän fick en större roll i maktkampen
* veta hur Sverige ibland var ett eget rike, ibland var danskt
* känna till de mest kända personerna i Sverige under medeltiden

VASA-TIDEN
* veta hur det gick till när Sverige blev ett självständigt land
* känna till hur kungen får större makt och att det bestäms att kungamakten ska ärvas från far till son.
* veta hur kungen blir kyrkans högste chef i de nordiska länderna och hur påven därmed förlorar sin makt över kyrkorna i norra Europa.

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls

- titta på filmer

- göra skriftliga uppgifter

- diskussioner i grupp

- muntlig presentationer

Bedömning

Din förmåga att:

 •  läsa och förstå faktatexter
 •  göra jämförelser mellan förr och nu
 •  kunna ovanstående mål
 •  skriva egna texter
 •  visa engagemang i ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re
Kungen och krigen på medeltiden matris

Osäker
Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper
Du vet hur det gick till att välja en kung.
Du kan berätta något om vem som kunde bli kung och hur det gick till när en kung skulle väljas.
Du kan berätta mer detaljerat om vem som kunde bli kung och hur det gick till när en kung skulle väljas.
Du känner till vad kungen behövde pengar till och hur han skaffade dessa.
Du kan berätta en eller ett par tillvägagångssätt för hur en kung kunde skaffa pengar och ge något exempel på vad dessa pengar skulle användas till.
Du kan berätta flera tillvägagångssätt för hur en kung kunde skaffa pengar och ge några olika exempel på vad dessa pengar skulle användas till.
Du känner till namnen på några kungar och en drottning under medeltiden.
Du kan nämna något namn på en kung/drottning och vad denna gjorde sig känd för.
Du kan nämna flera namn på kungar/drottning och vad dessa gjorde sig kända för.
Du ska vet lite om Hansan.
Du kan förklara på ett kortfattat sätt vad Hansan var och varför Visby brukar kopplas ihop med Hansan på medeltiden.
Du kan förklara på ett mer detaljerat sätt vad Hansan var och varför Visby brukar kopplas ihop med Hansan på medeltiden.
Du vet lite om upprinnelsen till Stockholms blodbad.
Du kan kortfattat förklara vad Stockholms blodbad är och varför detta hände.
Du kan ge en mer detaljerad och utvecklad förklaring till vad Stockholms blodbad är, varför detta hände och vilka som var inblandade i detta.
Resonera, dra egna slutsatser
Du kan resonera kring fridslagarna.
Du kan kortfattat förklara någon av fridslagarna
Du kan mer detaljerat förklara fridslagarna och på vilket sätt dessa påverkade människornas liv.
Resonera, dra egna slutsatser, jämföra
Du kan resonera kring maktkampen under medeltiden.
Du kan kortfattat berätta om vem som hade mest och minst makt på medeltiden samt göra någon enkel jämförelse med nutiden.
Du kan göra mer utvecklade jämförelser mellan de olika makthavarna under medeltiden samt dra egna slutsatser och göra egna jämförelser mellan medeltiden och nutid i Sverige och i andra länder.
Resonera, dra egna slutsatser, hitta orsaker
Du kan dra egna kopplingar till hur Hansans makt har påverkat Norden.
Du kan ge en förklaring till hur Hansans makt har påverkat oss i Norden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: