Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1 Läsutveckling

Skapad 2016-08-15 15:29 i Knutby skola Uppsala
Läsutveckling med stöd av ELK - år 1
Grundskola 1 Svenska
Genom nyfikenhet och lust tar vi nya kliv in i läsandets konst.

Innehåll

Läsutveckling - år 1

Att lyssna på läsning och att läsa själv ska väcka lust. Inledningsvis kommer vi jobba med att lyssna på, och prata om innehållet i texter som någon vuxen läser. De fem läsfixarna; spågumman, reportern, konstnären, detektiven och cowboyen kommer introduceras och att vara med oss som stöd.

Inledningsvis kommer vi att repetera bokstäverna och bokstavsljuden. Detta kommer vi att fortsätta med parallellt med vårt arbete med läsutvecklingen.

Vi kommer att använda oss av texterna ur materialet "En läsande klass". Eleverna kommer att få lyssna, läsa själva, skriva, sortera och göra övningar i arbetet med detta.

Under lektionerna kommer vi att samla och samtala om svåra ord och deras betydelse.

Vi kommer även att läsa en kapitelbok varje dag, där tränar vi på ett mer avslappnat sätt att lyssna på texter och på att förstå innehållet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv
Nya språket lyfter!

1
2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Eleven använder varierande lästekniker beroende på syftet med läsningen.
Eleven läser regelbundet längre texter inom olika genrer med flyt och förståelse.
Avstämning D
Eleven läser obehindrat med förståelse.
Läsa E
Eleven börjar använda kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att berika sitt samtal om texter.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad, layout och komposition för att fördjupa förståelsen.
Eleven läser längre texter med flyt och är på god väg att anpassa användningen av förståelsestrategier beroende på såväl syfte som typ av text.
Läsa F
Eleven använder kunskap om ords betydelser och texters innehåll för att samtala om dem på ett kritiskt sätt.
Eleven använder kunskap om texters uppbyggnad och layout för att inta ett kritiskt förhållningssätt till texter.
Eleven läser längre och mer komplexa texter och anpassar samt varierar användningen av förståelsestrategier för att inta ett kritiskt förhållningssätt vid läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: