Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOMMARUPPGIFT

Skapad 2016-08-15 15:35 i Speldosan Haninge
Förskola

Innehåll

Sommaruppgift:

Till barn och Föräldrar

På våra förskolor får barnen varje sommar en sommaruppgift.  

Vi har sett att det bidrar till en bra uppstart av terminen och att det synliggör alla barn i gruppen på ett positivt sätt.

Läsåret 2016-2017 fortsätter vi med projektet ”Bygga Drömvär(l)den”.

 

Vi önskar att ni tillsammans med ert barn:

 • använder er fantasi och bygger något av naturmaterial.
 • ta sedan en bild av bygget som ni lämnar tillsammans med berättelsen.
 • ta även med något av naturmaterialet som ni använt i ert bygge till förskolan efter sommaren.

 

Tag med och lämna sommaruppgiften till resp. pedagog/er när vi ses igen efter sommarledigheten.

Upplägg och vilket material som vi kommer vi att erbjuda under uppstartsperioden:

Vi börjar uppstartsperioden utifrån sommaruppgiften avdelningsvis, för att lära känna varandra och barnen blir trygga i miljöerna. Allt eftersom delar vi upp oss i mindre grupper med barn från både Solen och Pluto.
Utifrån det barnen tar med sig kommer vi utforska, lyssna och observera för att se vad barnen intresserar sig för och hur de samspelar.
Vi kommer använda oss av: 

 • Återvinningsmaterial och naturmaterial-bygga, bygga om, lägga till, fästa eller utan att fästa mm 
 • Lera – Forma, avbilda, konstruera 
 • Teckning och måleri - studera, rita av, måla, enskilt/gemensamt
 • Samarbete – Skapa nya möten
 • Lärplatta - Söka information, skapa i appar och samarbete.

Syfte:

- Alla barn får möjlighet att komma till tals.

- Ta tillvara på sina egna intressen, visa sin sommaruppgift.

- Ge barnen möjlighet till att upptäcka nya material och tekniker samt fördjupa sig i redan kända.

- Att skapa och "göra" både enskilt och gemensamt.

- Visa barnen att man kan återvinna olika material samt hur material kan få nya liv i andra skepnader.

- Vissa barnen att naturen är en naturlig del i förskolan.

Mål:

- En barngrupp med stärkt självkänsla och barnen känner sig trygga i miljön och med varandra.

- En grupp där man behandlar varandra med vänskap, respekt och tillit.

- Att barnen lär känna olika material och tekniker.

- Att återvinning blir naturligt för barnen och att de kan se nya liv i material

- Att det alltid finns ett nära samarbete med Naturen

Värdeord:

 • Trygghet
 • Undersökande
 • Nyfikenhet
 • Glädje
 • Engagemang
 • Lyssnande
 • Samspel
 • Tillit 
 • Ansvar  

Hur kan vi använda det barnen har med sig sedan tidigare? 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: