Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid - digital och analog

Skapad 2016-08-15 15:46 i Björneborgs skola Kristinehamn
Du ska få utveckla dina kunskaper kring både den analoga och digitala klockan. Du ska även utveckla dina strategier kring tidsskillnader. Du kommer att få ta reda på saker kring din vardag, om hur lång tid saker tar och vid vilka tidpunkter du gör saker.
Grundskola 3 Matematik

Att kunna klockan är en mycket bra kunskap. Att kunna klockan hjälper dig i vardagen och för att exempelvis kunna planera din tid på ett bra sätt. Hur upplever du tid? Hur kan man tänka och vilka redskap använder vi oss av för att beräkna tid.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • läsa av en analog och digital klocka 
 • räkna ut hur lång tid det är mellan två olika klockslag
 • uppskatta hur lång tid olika saker tar att göra, t.ex. att äta frukost, att ta dig till skolan, att ha en mattelektion etc.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Innehåll

Analog tid

Digital tid

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Genomförande

Du kommer att få arbeta på olika sätt:

 • Enskilt arbete
 • Grupparbete
 • Läsuppgifter
 • Klock-spel
 • Matematikboken
 • Övningsblad

 

Redovisning

Genom att delta i enskilt och gruppövningar kan du visa att:

 • du kan läsa av analog och digital klocka
 • du kan jämföra hur lång tid det är mellan två händelser
 • du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Bedömningen gäller analog och digital klocka samt tid.

Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Analoga och digital klockan
Förmågan att mäta tid.
 • Ma
Du är fortfarande osäker på hela den analoga klockan men kan med stöd läsa av den.
Du kan hela den analoga klockan.
Du kan den digitala klockan.
Analoga och digital klockan
Förmågan att jämföra tid.
 • Ma
Du kan med lite stöd jämföra hur lång tid det är mellan två händelser.
Du kan jämföra hur lång tid det är mellan två händelser.
Du kan på ett säkert sätt jämföra tid med analog och digital klocka.
Analog och digital klockan
Förmågan att uppskatta tid.
Du kan med lite stöd uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Du kan på ett säkert sätt att uppskatta hur lång tid en aktivitet varar med analog och digital klocka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: