Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 3

Skapad 2016-08-15 17:56 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Grundskola 3 Musik
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

* spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

* kommunicera egna musikaliska tankar och idéer

* samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med:

* att sjunga unison sång i olika former och genrer

* att sjunga i kanon

* att förstå och använda musiksymboler, tecken och uttryck som används inom musiken

* att sjunga och samtala om musik som har med våra svenska traditioner och högtider att göra

* att sjunga och samtala om norska barnvisor samt jämföra dem med de svenska

* att lyssna på olika musikgenrer och samtala om vad vi tänker, tycker och upplever

* att komponera ihop egen musik

Kopplingar till läroplan

 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 • Mu  1-3
  Musikens sammanhang och funktioner Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

* delta i sånger med mer avancerad text än tidigare. Du förstår symboler som t.ex. paus och repris

* delta i kanonsång där du ska hålla dig till din grupps stämma

* känna till musik som förknippas med våra svenska traditioner/högtider och jämföra med andra länder

* tillsammans med andra spela och hålla takten vid en enkel sång

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
 • Mu  1-3
  Musicerande och musikskapande Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
 • Mu  1-3
  Musikens verktyg Musiksymboler, bilder och tecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: