Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattedetektiverna 1A Tal

Skapad 2016-08-15 18:55 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 1 Matematik
Nu börjar ett spännande år tillsammans med Alfa, My, Eta, Pi och en hund som heter Sirius. Alla bor de i staden Kalkylus som ligger mellan siffrorna 3 och 4 på en linjal någonstans.... Tillsammans med dem ska vi lösa problem och samtidigt lära oss mera matematik

Innehåll

I det här kapitlet kommer vi att arbeta med:

 • talen 0-5
 • talen 6-10
 • ordningstalen 1:a till 10:e
 • dubbelt och hälften

 

Så här kommer vi att arbeta:

Du kommer att få

 • gemensamma genomgångar
 • arbeta med laborativt material
 • lösa problem i par och grupp
 • spela spel och leka lekar
 • arbeta i matteboken

 

Viktiga begrepp

 • fler
 • färre
 • större än 
 • mindre än
 • lägsta
 • högsta
 • hälften
 • dubbelt
 • första,andra, tredje, fjärde,femte
 • sjätte, sjunde, åttonde, nionde, tionde

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och använda de olika begreppen
 • visa förståelse för talens värde
 • visa förståelse för hur siffra och antal hör ihop
 • visa att du kan dela upp tal
 • använda ordningstalen

Detta gör vi genom att titta på dina arbeten och lyssna på dig när du deltar i samtal och diskussioner.

Bedömningen sker löpande under arbetsområdets gång och i samband med diagnosen i slutet av kapitlet.

Du kommer också själv att få bedöma hur du tycker att du lärt dig.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: