Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi, Befolkning VT-16/HT-16

Skapad 2016-08-16 08:49 i Toråsskolan 4-9 Skall avslutas Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Geografi

Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Syfte och förmågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen och
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Konkretiserade mål:

 • Du ska kunna förklara geografiämnet viktiga begrepp.
 • Du ska kunna resonera om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.

Upplägg:

Du kommer att:
 • Få lyssna och anteckna vid genomgångar
 • Få läsa och svara på frågor i din lärobok
 • Få lära dig använda kartbokens tematiska kartor för att söka information.
 • Få övning i att se orsaker till och konsekvenser av olika företeelser.

Slutuppgift:

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper vid:
 • våra genomgångar
 • under lektionerna med arbetet med frågorna i boken
 • ett skriftligt prov

Bedömning:

Du kommer att bedömas på:

 • dina kunskaper om befolkningsfördelning och migration,
 • din förmåga att resonera om orsaker till och konsekvenser av olika företeelser,
 • din förmåga att använda dig av geografiska begrepp.

Uppgifter

 • Migration - Film

 • Globalis, mer frågor

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: