Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A

Skapad 2016-08-16 08:58 i Morgongåva skola F-6 Heby
I detta kapitel jobbar vi med taluppfattning!
Grundskola 4 Matematik

Vad är siffror värda? Hur stora nummer kan man göra?

Innehåll

1. Övergripande mål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

2. Kursplanemål:

 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

3. Konkretiserade mål:

Här kommer vi utveckla din förmåga att 

 • kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000
 • förstå vårt talsystem
 • kunna ordna tal efter storlek
 • kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje

 

5. Undervisning:

För att du skall lära dig detta och även befästa kunskaperna kommer vi jobba på olika sätt. Vi kommer

 • ha genomgångar i hel och halvklass.
 • använda pedagogiska hjälpmedel vid behov.
 • lösa uppgifter enskilt och i grupp.
 • arbeta i matteboken 

 

6. Tillämpningsuppgift:

För att se vad du har lärt dig och vad du eventuellt behöver extra hjälp med kommer vi att göra en diagnos i slutet av detta område. Efter det kommer vi göra en repetitionsdel eller en fördjupningsdel. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: