Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 4, 2016

Skapad 2016-08-16 09:09 i Morgongåva skola F-6 Heby
Bild med bildtekniker, redskap, bildanalys
Grundskola 4 Bild

Bilder har vi runt oss hela dagarna. Du ska i ämnet bild få lära dig hur du kan berätta med bild, lära dig olika tekniker och använda olika verktyg. Du ska förstå hur du skapar rum i bilden och förstå hur man kan beskriva och förstå eller tolka olika bilder.

Innehåll

Bild åk 4

Du kommer att få prova dig fram och fördjupa dig i olika områden inom ämnet bild och form. Du kommer få öva dig på hur man blandar färger, prova olika tekniker, lära dig använda och benämna olika redskap, lära dig olika ord och begrepp inom ämnet samt börja träna på att göra bildanalyser och då diskutera kring bilder innehåll och uttryck.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att....

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Undervisningens innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bl  4-6
  Bildframställning Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Bl  4-6
  Bildframställning Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Bl  4-6
  Redskap för bildframställning Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Bl  4-6
  Bildanalys Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att skapa berättande och informativa bilder, din förmåga att använda olika tekniker och material och din förmåga att ge omdömen om hur du har arbetat och kvaliteten i bildarbetet. Bedömningen sker med hjälp av en matris. 

Matriser

Bl
Bild åk 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Visa tilltro till sin förmåga
Självständighet och ansvar
Behöver stöd i processen, genomförande och slutförande.
Behöver visst stöd för att planera, genomföra och slutföra sitt arbete.
Arbetar självständigt. Tar ansvar för hela processen.
Tar ansvar och arbetar självständigt. Tar egna initiativ för att komma vidare.
Metod och teknik
Behöver hjälp med att välja och hantera metoder och tekniker
Väljer och hanterar de vanligaste metoderna och teknikerna med viss handledning
Väljer och hanterar metoder och tekniker på egen hand
Väljer och hanterar tekniker lämpliga för uppgiften. Motiverar val av metod, teknik och redskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: