Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga drömvärlden

Skapad 2016-08-16 09:14 i Ribby förskola Haninge
ribby förskola
Förskola
vi ska börja med att lära känna varandra och skapa en trygghet i olika grupper mellan pedagoger och barn

Innehåll

Syftet med uppstarten är:

    

Att barn och pedagoger ska lära känna varandra. Det kommer vara en invänjningsperiod för alla.

Att tillsammans i lugn och ro skapa en bra arbetsmiljö  och struktur för de 3 projektgrupperna.

För att få trygga barn och en personalgrupp som är sammansvetsad och villig att samarbeta. 

 

Mål 

Skapa en trygg start med tydlig struktur.

Väcka barnens intresse för naturen och olika material

Vilka värden har vi tagit ställning för och vill utforska i vår praktik med barnen?

Vi vill arbeta med kretslopp som utgångspunkt.

Viktigt värdegrundsarbete med kompisskap och vara tillsammans i grupp. 

 

Hur kan vi använda det barnen har med sig sedan tidigare?

 

 

 3an har tidigare arbetat med naturen och vi känner att vi ska fortsätta med det i höst,

4:an har jobbat med hål och rör och kommer att fortsätta med hål i höst.

Observerar om barnens intressen finns kvar när det kommer till naturen eller hål och hur sommaruppgiften går att knyta ihop med barnens intressen.

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: