Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skyttorp Matematik år 4 ht-14

Skapad 2016-08-16 09:38 i Skyttorps skola Uppsala
Matematikundervisning som utgår från läromedlet Matteborgen 4A samt utifrån resultatet på NP åk 3.
Grundskola 4 Matematik

Under ht-14 kommer vi att arbeta med Taluppfattning, Addition och subtraktion, Geometri, Multiplikation och division, samt Tabeller och diagram. Vi arbetar i läroboken "Matteborgen 4A".

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:
 • använda stora tal
 •  avläsa en tallinje
 • använda dig av räknestrategier för att addera och subtrahera stora tal
 • arbeta med geometriska figurer och hur man beräknar omkrets
 • omvandla längdenheterna från mm till m
 • använda multikplikation och division och hur dessa hör ihop
 • använda kort division
 • analysera enklare tabeller och diagram och hur man avläser dess
 • värdera likhetstecknets betydelse.
 • räkna uppgifter med tiotalsövergång.

Hur bedömer jag din förmåga:

 • genom att du deltar i gruppdiskussioner och problemlösningssituationer
 • genom att göra diagnos efter varje kapitel som fokuserar på specifika moment
 • genom fortlöpande samtal under lektioner
 • genom inlämningsuppgifter och tester

Kopplingar till läroplan

 • Ma  A 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
 • Ma  A 6
  Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
 • Ma  A 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
 • Ma  A 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Syfte-förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av matematiken. Kunna välja lämplig metod. Du ska utveckla din förmåga att använda matteord ( matematikens uttrycksformer) när du jobbar själv, i mindre grupp eller i större grupp. 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att delta i diskussionsuppgifter till varje nytt kapitel som en introduktion.
Du kommer att vara med på genomgångar kring nya moment i kursen.
Du kommer att i par och i grupp.
Du kommer att arbeta med matteboken Matteborgen 4a .
Du kommer att öva på de fyra räknesätten, så att reflexkunskapen befästs.
Du kommer att få lösa uppgifter med hjälp av miniräknare.
Du kommer att få rita och bygga geometriska figurer.
Du kommer att få analysera och värdera tillvägagångssätt i grupp.
Du kommer att få dokumentera ditt tillvägagångssätt.
Du kommer att få utvärdera det du lärt dig.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: