Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Wings 7 Music HT2016

Skapad 2016-08-16 09:45 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet går ut på att kunna prata, skriva och läsa om musik och artister. Undervisningen bygger på "Wings år 7".
Grundskola 7 – 9 Engelska

I det här arbetsområdet ska vi arbeta med musik och artister.

Innehåll

Mål

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är att ”utveckla en allsidig kommunikativ förmåga". Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

Arbetets innehåll

Arbetssätt och redovisning

Du kommer under arbetets gång få läsa, prata om och lyssna på engelska texter som belyser ämnet. Vi kommer också ha genomgång på vissa grammatiska moment. Undervisningen sker omväxlande i helklass, gruppvis och enskilt.

”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Kap. 1 s. 9)

Bedömning

Genom muntliga uppgifter får du visa hur du kan uttrycka dig på engelska. Du ska också göra ett skriftligt prov som består av hörförståelse, läsförståelse, grammatikuppgifter och en skrivuppgift.

Reflektion-utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: