Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, grundplanering åk 5

Skapad 2016-08-16 09:55 i Magra skola Alingsås
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Innehåll

Syfte

Här kan du läsa vad målen för undervisningen i idrott är.

Kunskapskrav

Här kan du läsa vad kunskapskraven för betyget A i årskurs 6 är.

Centralt innehåll

Här kan du läsa vad vi ska hinna göra innan slutet på årskurs 6.

Undervisning i idrott och hälsa under årskurs 5.

Jag hoppas nu att du har förstått hur viktigt det är att du rör dig och äter rätt för att hålla dig frisk. Under detta läsåret kommer vi att fortsätta träna så att du blir ännu bättre på friidrott, gymnastik, bollspel och lekar, orientering, vinteridrotter, att röra dig till musik och att simma både på rygg och mage. Vi kommer även att träna kondition och styrka. Du kommer att få lära dig rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten. Vi kommer att tala om hur man undviker skador och olyckor både på land och vid vatten och hur man visar respekt för andra och naturen. 

Målen med undervisningen.

Du klarar att delta i alla olika lekar, spel och idrotter på ett bra sätt.
Du klarar att följa regler, visa hänsyn och samarbeta.
Du klarar att röra dig i takt till musik.
Du klarar att simma 200m varav 50 på rygg.
Du kan berätta vad du ska göra för att hålla dig frisk.
Du kan orientera dig med hjälp av en enkel karta.
Du kan förklara hur man undviker olyckor och skador när man leker eller spelar något ute eller inne.
Du kan förklara vad allemansrätten innebär.
Du vet hur man undviker olyckor vid vatten.

Bedömning.

Jag kommer att bedöma hur bra du klarar:

att delta i alla olika lekar, spel och idrotter och anpassa dina rörelser efter aktiviteten.
att följa regler, visa hänsyn och samarbeta.
att röra dig i takt till musik.
att simma på rygg och mage.
att berätta vad du ska göra för att hålla dig frisk.
att orientera dig med hjälp av en enkel karta.
att förklara hur man undviker olyckor och skador när man leker eller spelar något ute eller inne.
att förklara vad allemansrätten innebär.
att förklara hur man undviker olyckor vid vatten under hela året.

Uppgifter

 • Idrottslektion

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
  Idh  A 6
 • Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 4-6

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer
Eleven varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt och rytm.
I rörelser till musik och i danser anpassar eleven sina rörelser väl till takt och rytm.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Förebygga risker vid fysisk aktivitet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter

Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Hantera nödsituationer på land och i vatten

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: