Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Siffror och tal, bilder och formval

Skapad 2016-08-16 10:54 i Förslöv skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp begreppen siffror och tal, talområden, räknesätten och olika former på tal som är lämpliga vid olika former av uträkningar.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Vi kommer under detta arbetsområde att arbeta med hela Heltalsområdet och räkna med positiva och negativa heltal och utöka repertoaren med potensformen. Vi diskuterar de Rationella talområdet och de Reella talområdet det vill säga tal i bråk- och decimalform.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier och metoder.

 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

Välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Följa och föra matematiska resonemang

 

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:

  • Beskriver och förklarar aktuella matematiska begrepp som hör till arbetsområdet.

 

  • Hur väl du använder begreppen i olika situationer.

 

  • Förstår hur begreppen hör ihop

 

  • Väljer och använder olika matematiska metoder - t ex hur effektiv metoden är, om metoden är generell m.m.

 

  • Kan förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt när du diskuterar matematik

 

  • Hur väl du motiverar dina förklaringar och ställer frågor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Jag kommer att titta på din förmåga att formulera och lösa olika problem som du ställs inför i samband med olika matematiska aktiviteter.

Jag kommer att bedöma din förmåga att använda och förstå olika matematiska begrepp.

Jag kommer att bedöma din förmåga att välja och använda olika metoder – och hur väl du använder dig av olika/andra matematiska uttrycksformer t ex bilder, symboler, procentform, decimalform vid genomförandet av uppgifter och i vilken grad du växlar mellan dessa.

Jag kommer även att bedöma din förmåga att följa och föra resonemang d v s hur väl du kommunicerar när du löser olika typer av problem och i vilken grad deltar i diskussioner m.m.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer under de närmaste veckorna att fokusera på att skapa en förståelse för positionssystemet - tals betydelse och storlek och att uttrycka tal på olika sätt: heltal, riktade tal, tal i bråkform, tal i procentform, tal i potensform och decimaltal. Vi kommer att diskutera de fyra räknesätten - metoder och egenskaper tex för addition så gäller att 4 + 3 = 3 + 4 men för subtraktion så är 4 - 3 inte lika med 3 - 4.

Vi kommer dels att färdighetsträna metoder med hjälp av arbetsblad och dels diskutera problem tillsammans och i grupp.

Under lektionspassen kommer fokus ligga på att gemensamt diskutera olika matematiska problem och dess lösningar (MAP).

Uppgifter

 • Multiplikation och division med riktade tal (negativa tal)

 • Grid Multiplication

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: