Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Lackarebäcksskolan - Slöjd, Galge/ Marionettdocka HT2016 VT2017

Skapad 2016-08-16 11:05 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Slöjd, Galge/ Marionettdocka årskurs 3 HT16 VT17
Grundskola 1 – 6

Du kommer att få välja att göra en galge eller en marionettdocka. Båda är något du kan använda i vardagen. Hänga din jacka, så den torkar en regnig utedag eller kanske inte behöver jackan en solig dag.

Marionettdockan är en rolig "docka" som man styr med snören spända till ett handtag. Kanske en docka till en teater eller bara som en kompis.

Någon kanske fyller år, ett syskon eller en förälder, mor eller farförälder. Kanske skulle en vackert eller häftigt designad galge eller docka passa perfekt.

Innehåll

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Du kommer lära dig att använda verktyg på ett säkert och fungerande sätt. 

Du kommer att få lära dig att själv skissa det du tillverkar.

Kopplingar till läroplan

 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
 • Sl  1-3
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
 • Sl  1-3
  Slöjdens arbetsprocesser Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  1-3
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
 • Sl  1-3
  Slöjden i samhället Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

Syfte

Du skall lära dig handskas med slöjdverktyg på ett säkert och lämpligt sätt.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer arbeta med tillverkning av en slöjdprodukt som kan användas i vardagen.

Vi kommer att lära oss grunderna när man planerar ett slöjdarbete.

Vi kommer lära oss använda vanliga slöjdverktyg.

Vi kommer lära oss ytbehandla en slöjdprodukt.

Vi kommer lära oss redovisa ett färdigt arbete.

Det här kommer vi att bedöma:

 

 Din förmåga att planera och följa en arbetsbeskrivning på ett: 

 • enkelt sätt
 • genomtänkt sätt
 • utvecklat sätt

 

Din förmåga att hantera verktyg på ett:

 • grundläggande sätt
 • ändamålsenligt sätt
 • säkert och självständigt sätt

 

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: