Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt Safari 2A+B

Skapad 2016-08-16 11:08 i Morgongåva skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Mål för eleven

Under våren kommer vi att arbeta med:

 • talområdet 0-500
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • subtraktion med olika strategier (t.ex. mellanled, utfyllnad när talen ligger nära varandra)
 • tal i utvecklad form ( t.ex 678=600+70+8)
 • multiplikations tabell 2, 5 och 10
 • analog tid 5-minutersintervall inom första halvtimmen.
 • diagram
 • volym l, dl
 • termometer och temperaturavläsning
 • månader, veckor och dagar
 • mönster
 • pengar 50 kr, 100 kr, 500 kr samt euromynt
 • geometriska figurer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisning

Vi har regelbundna mattegenomgångar. Vi arbetar praktiskt med pengar, måttsatser, klockor, måttband/linjaler. Vi tränar i matteboken och med kompletterande uppgifter. Vi pratar matte, hittar på egna mattesagor och spelar spel. Eleverna befäster och förstärker kunskaper med hjälp av montessorimateriel såsom frimärksspelet mm samt hemuppgifter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Bedömning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: