Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wings Blue SECTION 1

Skapad 2016-08-16 11:25 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

formulera dig och kommunicera i tal och skrift

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter - vi läser och diskuterar texterna i Wings
  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift - vi läser och diskuterar texterna i Wings. Vi analyserar musiktexter.
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används - vi diskuterar musik och media utifrån ditt intresse och smak.Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Här skriver du ned vad ni kommer att göra under arbetsområdet. 

SIDOR OCH TIDSPLAN

V 34

Textbook:               sid 10-13

Workbook:              sid 6 (övning 1A), 7 (2A), 8 (3A), 10 (6), 15 (19)

Läxa:                     TB sid 12-13 + verben be-become (WB sid 144)

 

V 35

Textbook:               sid 14-15

Workbook:              sid 10 (övning 7), 11 (9 stencil), 13 (16), 14 (18), 17 (28)

Grammar:               WB sid 23-24 (övn 3-4)

Läxa:                     TB sid 14-15 + verben begin-bite (WB sid 144)

 

V 36

Textbook:               sid 16-17

Workbook:              sid 9 (övning 5), 10 (8 stencil), 14 (17), 17 (25)

Grammar:               WB sid 24-25 (övn 8-9)

Läxa:                     TB sid 16-17 + verben blow-bring (WB sid 144)

 

V 37

Textbook:               sid 18-21

Workbook:              sid 13 (övning 15), 21 (34 hörövning), 22 (35), 16 (23)

Grammar:               WB sid 26-28 (övn 11-15)

Läxa:                     TB sid 18 + verben build-buy (WB sid 144)

 

V 38

Prov:

Fraser:                   WB 9(5), TB 17

Glosor:                   TB  12-13

Grammatik:             WB 28-31 (pågående form), 37-39 (prep + ingform), 35-36 (komp av adj)

Matriser

En
Wings Blue SECTION 1

Rubrik 1

E
C
A
Förstå talad engelska och texters budskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: