Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesplanering Idrott och Hälsa/Hälsa och livstil år 4 Lackarebäcksskolan

Skapad 2016-08-16 12:06 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Idrott och hälsa/ Hälsa och livstil, årskurs 4
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Ta hand om dig själv och må bra!

Innehåll

Syfte

Du får möjlighet att hitta den aktivitet som passar dig bäst och utveckla din förståelse för hur du skall göra för att du och din kropp skall må så bra som möjligt. För att du ska kunna samtala om dina upplevelser under idrottsundervisningen.

 

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Du kommer att få lära dig vad som händer med din kropp när du rör på dig. Du kommer att få planera din egna aktivitet, genomföra och värdera olika aktiviteter. Du kommer att få kännedom om vad i vår närmiljö som påverkar dina möjligheter att välja aktivitet.

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att:
tillsammans med en kamrat få planera och leda en uppvärmning under en idrottslektion. Efteråt kommer vi tillsammans att reflektera över vad som är en bra uppvärmningsövning och hur det kändes att leda andra.


få delta vid olika teoritillfällen där vi behandlar levnadsvanor, kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön. Se på film, t.ex. Vår underbara kropp: Hur vi håller oss i form, Hur vi rör oss och Hur våra kroppsdelar fungerar tillsammans.
få genomföra enkla tester muntligt/skriftligt.

 

Uppgifter

 • Hälsa/livsstil

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: