Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2016-08-16 13:15 i Nygårdskolan Borlänge
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik

Matte Direkt 4B

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål

Förmågor som ska utvecklas och centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Matteborgen, samt med en hel del praktiskt material. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser. Du kommer att få undervisning om:

 • tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • datum och almanackan
 • klockan
 • termometern
 • avrundning
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10'000
 • vinklar
 • skala, förstoring och förminskning
 • bråk
 • multiplikation
 • kort division

Bedömning

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Använda begrepp
 • Ma
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Det du beskriver blir oftast rätt. Du kan använda både bilder, siffror och ord för att beskriva tal och du kan förklara hur de hör ihop. Du försöker motivera dina tankar.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Det du beskriver blir rätt. Du kan använda både bilder, siffror och ord för att beskriva tal och du kan på olika sätt förklara hur de hör ihop. Du kan på ett tydligt sätt motivera dina tankar.
Behärska färdigheter
 • Ma
Du väljer och använder oftast rätt metod (räknesätt, formel osv).
Du väljer och använder rätt metod. Dina uträkningar blir oftast rätt.
Du väljer och använder rätt metod. Du kan förklara varför det är klokt att välja en viss metod. Dina uträkningar blir rätt.

Ma
Matteborgen 4B

Ny nivå
Tid
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 6
Jag kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Jag kan läsa och skriva datum.
Jag kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Jag kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Jag kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Jag kan läsa av en tidtabell.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 7
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Jag kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Jag kan tecknet för "ungefär lika med"
Jag kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 8
Jag kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Jag kan namnen på olika månghörningar.
Jag kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Jag kan förstå och använda skala.
Bråk
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 9
Jag kan läsa och skriva bråk, till exempel 1/2 1/4 1/5 1/10 2/3 5/6 3/8
Jag kan avläsa bilder av bråk.
Jag vet hur många delar det går på en hel.
Jag kan storleksordna bråk, till exempel 1/5 2/5 4/5 och 1/4 1/3 1/2
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 10.
Jag kan räkna multiplikation med större tal, till exempel 3 x 4174.
Jag kan räkna med kort division, till exempel 1248/4, 3615/3
Jag kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.

Ny nivå
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: