Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter på hösten

Skapad 2016-08-16 13:15 i Kyrkslättens skola Åre
Djur och växter på hösten
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3)
Hösten I No ska vi jobba med temat hösten och allt det kan innebär. Vi jobbar både inne och ute i naturen. Praktik och teorie. Plocka bär och potatis samt studera svamp, träd och djur.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Förväntade kunskaper

 • Kunna känna igen och veta lite mer om några av våra vanligaste bär. 
 • Kunna namnge och berätta något om de vanligaste svenska däggdjuren.
 • Kunna berätta om den näringskedja som däggdjuren är med i. Vem äter vem?
 • Kunna känna igen våra vanligaste träd och veta något om hur de förökar sig, var de växer och hur de gör för att överleva vintern.
 • Kunna sortera olika svampar och veta hur de växer och förökar sig. 
 • Kunna undersöka olika växter, dokumentera detta för att ha som underlag i diskussioner.

Undervisningsformer

Vi kommer att arbeta med detta tema genom att:

 • Göra undersökningar i omgivningarna kring skolan.
 • Dokumentera våra undersökningar både med foto, teckningar och text 
 • Titta på film.
 • Söka fakta i böcker och på internet.
 • Arbeta både enskilt och i grupp.
 • Läsa olika skönlitterära texter om olika växter och djur.
 • Sjunga visor om hösten och om djur.

Bedömning

Du kommer att i grupp få göra en faktaberättelse  om ett däggdjur som du får redovisa för de andra eleverna.

Du kommer under arbetets gång få visa att du kan göra enklare undersökningar i naturen och att du kan dokumentera och diskutera kring dina undersökningar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Dessutom kan eleven samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: