Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2016-08-16 13:17 i Nygårdskolan Borlänge
Grundskola 4 Matematik

Nu ska du utveckla dina kunskaper om:

 • multiplikations- och divisionstabellerna,
 • att multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • att multiplicera med två, tre- och fyrsiffriga tal
 • samband mellan multiplikation och division
 • kort division

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 15/16 Årskurs 4 Tidsperiod v. 8-13

Mål och riktlinjer

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

Syfte


Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Problemlösningsförmåga

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om kapitlets begrepp
 • tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t.ex. 5x40=200 och skriva en räknehändelse till uttrycket
 • se sambanden mellan multiplikation och division

Metodförmåga:

 • visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t.ex. om 6X8=48 så är 6x80=480; om 6/3 =2 så är 600/3=200
 • använda fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna)
 • använda fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal
 • välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer
 • utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000

Kommunikations- och resonemangsförmåga:

 • beskriva/redovisa kunskaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer, t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimlighet i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om multiplikation och division

Kunskapskrav och bedömning

Se matris

Arbetssätt

 • genomgångar
 • diskussioner i hel- och halvklass/mindre grupper
 • arbete i matteboken 
 • olika aktiviteter

Utvärdering/reflektion

Du får vara med och påverka undervisningen genom regelbundna utvärderingar av arbetet samt visa dina kunskaper i det dagliga arbetet på lektionerna, vid muntliga diskussioner och resonemang och med ett test.

Uppgifter

 • Multiplikationstabellen

Matriser

Ma
Multiplikation och division

På väg mot godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven: -fomulerar och löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet -tolkar enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll -tolkar resultat och drar relevant slutsats
Begrepp
multiplikation muliplicera faktor produkt division dividera täljare nämnare kvot samband
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om: -kapitlets begrepp -sambanden mellan multiplikation och division Eleven: -tolkar vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t.ex. 5x40=200 och skriver en räknehändelse till uttrycket
Metod
Eleven visar, använder och uttrycker kunskaper om : -att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde t.ex. om 6x8=48 så är 6x80=480 och om 6/3=2 så är 600/3=200 -utför beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna) -använder fungerande skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal -väljer och använder relevanta räknesätt i olika situationer -utför multiplikation och division med 10, 100 och 1000
Kommunikation och resonemang
uttrycksformerna kan vara bild, ord eller matematiska symboler
Eleven: -beskriver/redovisar kunkaper om multiplikation och division med olika uttrycksformer t.ex. med bilder, ord eller matematiska symboler och växlar mellan dessa -för enkla resonemang om rimlighet i ett resultat -ställer frågor, framför och bemöter matematiska resonemang om multiplikation och division
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: