Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4 läsåret 2016/2017

Skapad 2016-08-16 13:28 i Råå Södra Skola Helsingborg
LPP i musik för årskurs 4 2016/2017
Grundskola 4 Musik

Musik används i en mängd sammanhang och betyder olika saker för var och en av oss. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Syfte (LGR 11)

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Centralt innehåll

Musicerande och musikskapande

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

• Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Musikens verktyg

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

Musikens sammanhang och funktioner

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste

Undervisning

Du ska få:

 • sjunga olika sorters sånger både på svenska och andra språk.
 • spela på enkla rytminstrument och även prova på några accord och/eller några melodislingor på gitarr och piano.
 • lära dig några musiksymboler och tecken samt veta vad de står för.
 • lära dig namnen på några olika instrument och hur de låter och hur de ser ut.
 • lyssna till musik av några olika kompositörer.
 • lyssna på olika sorters musik och associera till olika känslor, tankar och bilder.
 • redovisa den musik du själv väljer att lyssna på.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • delta i sånger tillsammans med din klass och i andra musiksammanhang
 • hur du följer med i texter, rytmer.
 • spela på olika instrument och hur du bidrar till enkla ackompanjemang.
 • hantera några musiksymboler och tecken.
 • beskriva några vanliga instrument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: