Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De odödliga ungdomsböckerna åk 7

Skapad 2016-08-16 13:34 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Under kommande veckor ska vi möta några klassiska ungdomsböcker. Vi kommer att läsa en hel del, både enskilt och tillsammans.
Grundskola 7 – 9 Svenska

Under kommande veckor ska vi möta några klassiska ungdomsböcker. Vi kommer att läsa en hel del, både enskilt och tillsammans.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Centrala delar:

  • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö-och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Planering

V 37

Klassikerbegreppet. Vad är en klassiker? Vilka böcker räknas hit? Plus sid 64-65.

 

V 37-40

Vi möter några klassiska böcker och gestalter. Plus sid 64-87

Repetition. Kopieringsunderlag 2.

Om du hinner; Plus sid 88-93.

 

Området avslutas med en skriftlig inlämning av en hemuppgift. Datum för detta får du senare.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Klassrumssamtal samt den krönika du skrivit.

Avsnitt 6

Matriser

Sv
Krönikor åk 8

Rubrik 1

E
C
A
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsa o tolka
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läs-förståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters inne¬håll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Resonera
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds¬frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om-världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå¬gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Dra slutsatser
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resone¬mang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbygg¬da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: