Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I skolan höst -16

Skapad 2016-08-16 13:44 i Vaxö skola Vaxholm Stad
SO om skolan, klassråd, regler och kompisar
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Vem bestämmer egentligen i skolan? Vad får barnen vara med att bestämma? Och hur gör man för att hålla sams hela dagarna? Allt det och mycket mer kommer vi att lära oss om när vi jobbar med, I skolan.

Innehåll

Vad ska jag arbeta med? v.34-36

 • Hur ska en bra kompis vara och hur håller man sams?
 • Vi pratar om skolans regler, sveriges regler och vad vi tycker ska gälla för oss i klassen.
 • Vi funderar på hur det går till i skolan och vad alla som jobbar här håller på med om dagarna.
 • Vi pratar om utanförskap, mobbning och att alla människor har samma värde.
 • Vi lär oss hur klassråd går till.

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Hur ska jag arbeta?

Vi arbetar och leker mycket tillsammans kring frågorna hur man är en bra kompis och hur man håller sams. Vi pratar om mobbning, vad man kan göra om man tror att någon är mobbad och hur det skulle kännas om man själv blev det. Klasserna går en rundtur på skolan och undersöker dess lokaler och lär om alla yrken som krävs för att skolan ska fungera. Vi har gemensamma genomgångar, samarbetsövningar, diskussioner och arbetsuppgifter. På klassråden tränar vi oss på att delta i organiserade möten under demokratiska former.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

Vad ska jag kunna?

 

Jag ska kunna:

 • Våra trivselregler och varför vi har dem.Veta hur en bra kompis är.
 • Förklara på ett enkelt sätt vad ett klassråd innebär och hur det går till.
 • Vilka lokaler och yrken som finns på en skola och berätta om några av dem.

 


Detta visar jag genom att:

Deltaga aktivt vid genomgångar, samarbetsövningar, diskussioner, klassråd och arbetsuppgifter.
Berätta vad jag lärt mig genom att använda text, bild och samtal.

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Samhällskunskap reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
 • SO   3
  Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
 • SO   3
  Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO   3
  Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: