Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmmusik 7D

Skapad 2016-08-16 13:46 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Eleverna lär sig om och analyserar filmmusik.
Grundskola 7 Musik

Vi lyssnar på, analyserar och skapar filmmusik.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda röst, musikinstrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik. Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sina kunskaper om och förståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Kopplingar till läroplan

 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Mu
  Syfte analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Konkretiserade mål

Eleverna utvecklar sin kunskap om filmmusik som sedan används praktiskt i analysen.

Eleverna väljer en scen och analyserar musiken som hör till med hjälp av nya begrepp och termer.

Eleverna väljer ut/sätter samman musik/ljud till valda scener.

Eleverna gör en jämförelse mellan den ursprungliga och den nya musiken med hjälp av nya begrepp och termer.

Kopplingar till läroplan

 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
 • Mu  7-9
  Musicerande och musikskapande Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
 • Mu  7-9
  Musikens verktyg Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.
 • Mu  7-9
  Musikens sammanhang och funktioner Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

Undervisningen

Vecka 34 Jag introducerar ämnet genom att låta er leta information på nätet för att sedan redovisa för varandra. Vidare ger jag exempel på musikens olika funktioner och vi analyserar olika ljudklipp. Jag berättar om filmmusikens historia, termer och begrepp.

Vecka 35 och 36 Ni arbetar sedan i grupper à två-fyra elever då ni väljer ut ett kort avsnitt ur en film eller dataspel där musiken har en framträdande roll (ca 2 min.) Svara på frågor om musiken. Välj sedan ny musik och skriv om hur den ändrade stämningen i scenen. Se frågorna på Classroom!

Vecka 37 Lämna in er analys av filmmusiken och länkar till filmen och den nya musiken. Maila mig uppgifterna vid lektionens slut, alltså onsdagen den 14:e september.

Vecka 37-38 Redovisning!

                                           

Bedömning

Bedömningen sker genom att ni redovisar er filmscen med den ursprungliga och den nya musiken (vecka 37-38).

Jag bedömer även er analys av den ursprungliga och den nya musiken (skicka in senast onsdagen vecka 37)

 

Vad bedöms?

 

Grupparbetet. Hur drivande är du i grupparbetet? Kan du ge förslag så att arbetet utvecklas?


Val av ny filmmusik till din scen. Visa, motivera och förklara ditt val av ny musik till filmscenen! Motivera och förklara hur filmmusiken i din scen låter genom att analysera och jämföra de båda versionerna; utgå från de olika begreppen som vi har lärt oss.


Filmmusikens funktioner. Det finns olika typer av filmmusik, som har olika syfte. Kan du berätta om dem? Kan du även förklara varför filmmusik är viktigt? Slutligen; beskriv din drömfilm, dess musik och motivera dina val och tankar! 

Matriser

Mu
Bedömningsmatris Filmmusik Åk 7

Ej uppnått målen
------------------>
E
---------------->
C
---------------->
A
Analysera musik
Är du en drivande kraft i grupparbetet?
Du kan bidra med förslag som kan leda till att det arbetet utvecklas.
Du kan ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att arbetet utvecklas.
Du kan ge förslag som kan leda till att arbetet utvecklas.
Analysera musik
Kan du förklara och analysera ditt val av ny musik?
Du kan i viss utsträckning sätta namn på och jämföra olika begrepp inom filmmusik, t.ex. vad gäller olika genrer.
Du kan i relativt hög utsträckning sätta namn på och jämföra olika begrepp inom filmmusik, t.ex. vad gäller olika genrer.
Du kan i hög utsträckning sätta namn på och jämföra olika begrepp inom filmmusik, t.ex. vad gäller olika genrer.
Filmmusikens funktioner och betydelse
Varför är filmmusik viktigt?
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om filmmusikens olika funktioner.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om filmmusikens olika funktioner och vilken betydelse den har.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om filmmusikens olika funktioner och vilken betydelse den har i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: