Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 6 2019/2020

Skapad 2016-08-16 14:02 i Lackarebäcksskolan F-3 Mölndals Stad
Engelska årskurs 6
Grundskola 1 – 6 Svenska Biologi Engelska
Ni ska få utveckla era kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt bli säkrare i er förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Innehåll

Syfte

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta i boken Magic.

Alla elever kommer att få tillgång till den digitala delen där grammatik, läsning och hörförståelse kan läras.

Vi kommer att ha grupparbeten, samtalsövningar. Det kommer att vara både skriftliga och muntliga prov.

Det här kommer vi att bedöma:

Engagemang på lektioner

Genomförandet av läxor

Resultat på prov

Vilja att prata och förstå engelska

Förmåga att skriva engelska

 

 

 

Vi jobbar mot dessa kunskapskrav (godtagbar nivå år 3, E nivå år 6):

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

Sv Bi En
Matris Engelska

Kunskapskrav åk 6

Ny nivå
Förmåga att
• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du har inte uppnått kunskapskraven inom området.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att
• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Du har inte uppnått kunskapskraven inom området.
Du kan använda dig av enkla strategier för att förstå och prata engelska.
Du kan använda dig av enkla strategier med viss variation för att förstå och prata engelska.
Du kan använda dig av varierande strategier för att förstå och prata engelska på ett relativt tydligt sätt.
Förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du har inte uppnått kunskapskraven inom området.
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: