Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4

Skapad 2016-08-16 14:52 i Friskolan Metis Grundskolor
Planering för engelska i år 4. Welcome!
Grundskola 4 Engelska

I engelskan kommer du under året att arbeta utifrån läroboken "Magic", läsa böcker, spela olika spel, se på engelsk film, arbeta interaktivt och mycket mer. Du kommer att öva dig på att lyssna till och förstå tydlig talad engelska och träna dialoger tillsammans med klasskamrater. Du kommer också att läsa och översätta texter tillsammans med dina kamrater. Vi utgår från välbekanta ämnesområden så som vardagliga situationer, intressen, personer, platser händelser och aktiviteter, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används. 

Innehåll

Vad ska eleverna utveckla

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vilket centralt innehåll ska behandlas

 • Ämnesområden som är bekanta för dig.
 • Intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv.
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.

 

Kopplingar till läroplan

 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
 • En  4-6
  Kommunikationens innehåll Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Sånger, sagor och dikter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
 • En  4-6
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • En  4-6
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Hur ska undervisningen bedrivas

 • Du kommer att arbeta med materialet "Magic".
 • Interaktiva övningar.
 • Träna på ord och fraser i tal och skrift.
 • Göra presentationer.
 • Lyssna och träna på dialoger och texter.
 • Läsa och träna på uttal och intonation.
 • Träna på att förstå instruktioner och beskrivningar på engelska.
 • Förstå enkel engelsktalad film.
 • Sjunga.

 

Hur ska bedömningen gå till

Vi bedömer på vilket sätt du:
- läser en engelsk text med godtagbart uttal och flyt.
- framför en enkel dialog med tydligt språk.
- översätter en text med hjälp av ordlista.
- ställer frågor till en kamrat om t.ex. telefonnummer, familj och intressen.
- visar att du förstår genom att återberätta, både på svenska och engelska. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: