Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering, SO åk 3 2016-2017

Skapad 2016-08-16 14:57 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3)

SO, de samhällsorienterade ämnena, är en kombination av skolämnen geografi, historia, religion och samhällskunskap. Vi arbetar mer tematiskt än ämnesspecifierat när det gäller teman inom dessa ämnen. Utgångspunkten för undervisningen är elevens vardag.

Innehåll

Centralt innehåll

Under läsåret kommer vi att arbeta runt följande teman (se 'Kopplingar till läroplan' nedan):

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
 • SO  1-3
  Att leva tillsammans Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • SO  1-3
  Att leva i närområdet Yrken och verksamheter i närområdet.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Arbetssätt och arbetsformer

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
 • arbeta med SO-boken
 • klassdiskussioner om ex. värden och andra viktiga teman
 • dramatisering och spela teater
 • lyssna på sagor och berättelser
 • använda internet och material därifrån (t.ex. UR play, SVT play)
 • studiebesök och utflykt (ex. teater, bio, bibliotek, kyrkan)
 • lära oss genom "vanliga" vardagsrutiner i skolan så som morgonkalender, lunchrutinerna, högtider
 • sånger

Matriser

SO
Bedömning

Eleven nårmålen
Eleven...
Regler och normer
 • SO   3
- känner till klassens och skolans regler - kan de viktigaste trafikregler för cyklister och fotgängare
Etik och livsfrågor
 • SO   3
- kan diskutera om kamratskap, rättvisa och orättvisa samt om mänskliga rättigheter.
Samhället
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
- kan nämna några yrken och berätta om arbetsuppgifter. - känner till pengarnas användning och värde: vad har vi pengar till? Spara eller shoppa? - känner till hur våra handlingar i vardagen påverkar miljön och hur de kan bidra till hållbar utveckling.
Religion och högtider
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
- kan nämna några religiösa högtider, symboler och berättelser. - kan berätta varför dagen firas. -eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
Kartor
 • SO
 • SO  1-3
- känner till kartans funktion och olika typer av kartor. - kan storleksrelationer och väderstreck.
Antik och mytologin
 • SO   3
- kan nämna någon figur från den Nordiska mytologin
Forntiden
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
 • SO   3
- kan använda tidslinjer för att ange händelser i tid. - kan göra enkla jämförelser hur det var leva förr och nu. - kan beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: