Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2

Skapad 2016-08-16 15:02 i Kompassenskolan Öckerö
Grundskola 2 Matematik

 Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Innehåll

Dina mål och det du kommer att arbeta med:

Du ska arbeta praktiskt och laborativt med matematiska problem genom att räkna, skriva, rita och förklara. Detta arbete sker både inomhus och utomhus. Du ska arbeta både enskilt och i grupp. Du kommer att arbeta med olika läromedel och diagnoser samt ha lärarledda föreläsningar/genomgångar.

Du ska:

 • arbeta med tal upp till 1000 i addition och subtraktion.
 • arbeta med längdenheterna, cm, dm och m.
 • arbeta med  volymenheterna cl, dl och l.
 • arbeta med viktenheterna g,hg och kg.
 • kunna lösa textuppgifter med addition och subtraktion
 • förstå hur tal är uppbyggda. Positionssystemet.
 • kunna addera och subtrahera med 10-tal och 100-tal.
 • kunna likhetstecknets betydelse
 • kunna läsa av en termometer
 • kunna följa och konstruera enkla talföljder och mönster
 • kunna de geometriska formerna triangel, rektengel, cirkel och kvadrat
 • kunna klockan.
 • kunna läsa av och göra enkla tabeller och diagram
 • förstå hur man räknar med multiplikation och lära dig de enklaste tabellerna (2,5 och10)
 • bekanta dig med hur man ställer upp tal i addition och subtraktion
 • bekanta dig med division

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Ma  1-3
  Samband och förändringar Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Vi kommer att bedöma

Genom att kontinuerligt följa ditt arbete med de ovan satta målen kommer vi bedöma din utveckling i ämnet matematik. Vi kommer att lyssna på dina resonemang kring matematik och se hur du löser, förklarar och förstår olika matematiska problem samt låta dig utföra diagnoser.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: